Сервис за авиони

Овластен центар за техничко одржување на сите воздухоплови со максимална маса на полетување помала од 2730 килограми како и овластување за техничко одржување на клипни мотори од програмата на LYCOMING: O – 320 – сите серии и IO-360- сите серии, CONTINENTAL: O – 470 – сите серии, FRANKLIN: O – 470 – сите серии. Нашиот сертификат опфаќа и специјализиран сервис од областа на D1 – Non Destructive Testing (Penetrante Inspection).

Аероклубот има тим на искусни професионалци кои работат на одржување и поправка на различни авиони.

Сервисот е сместен во посебен хангар на аеродромот Стенковец.

Моментално имаме одобрување според Part-145 за работа на следните авиони: