Рекламирање и соопштување co воздухоплов

Исфрлање на летоци
„Чичко пушти летки!“ е атрактивен начин за рекламирање во разни кампањи. Кај нас почесто се користат во политички кампањи, но ги има и во комерцијални кампањи каде се побарува малку необичен начин на комуникација.


Влечење на транспарент
Авион што влече транспарент секогаш го привлекува вниманието на луѓето. Така вашата кратка порака може да биде ефикасно пренесена.

 

*Со користење на овој начин на комуницирање со јавноста се помага на Спортското воздухопловство во Македонија. Парите заработени на овој начин помагаат во одржување на авионите и целата инфраструктура потребна за функционирање на спортскиот аеродром.

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

© 2017 Aeroklub Skopje. All Rights Reserved.