Набљудување и патролирање co воздухоплов

Набљудување и патролирање е важно при рано детектирање на шумски пожари, но може да се користи и за координација при евентуални природни катастрофи. Шумските пожари особено на недостапни места најдобро се забележуваат од воздух.

Понекогаш, исто така, е полесно и попристапно да се набљудуваат посеви, стада и земјоделско земјиште.

Во оваа категорија спаѓаат и Телевизиски и филмски снимања како и Топографско картографирање. За оваа цел АКС поседува модифициран авион на кој е возможно да се инсталира специјална камера.

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

© 2017 Aeroklub Skopje. All Rights Reserved.