Тип на услуги

Овластен центар за техничко одржување на сите воздухоплови со максимална маса на полетување помала од 2730 килограми како и овластување за техничко одржување на клипни мотори од програмата на LYCOMING: O - 320 – сите серии и IO-360- сите серии, CONTINENTAL: O - 470 - сите серии, FRANKLIN: O - 470 - сите серии. Нашиот сертификат опфаќа и специјализиран сервис од областа на D1 - Non Destructive Testing (Penetrante Inspection).

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

© 2017 Aeroklub Skopje. All Rights Reserved.