Контакт

Адреса:

Спортски аеродром Стенковец број 151а

Општина Чучер Сандево

1011 Скопје

Република Македонија

Телeфон: + 389 2 5297584

Контакт за моторно летање: +389 70 247566

Контакт за падобранство: +389 70 363222

e-mail: aeroklubsk@gmail.com

За сите информации и прашања, Ве молиме чуствувајте се слободно да не контактирате.