Падобранството, како воздухопловна спортска дисциплина, во Македонија се развило по Втората светска војна. Првиот падобрански скок во 1938 година има направено Александар Трајковиќ.

Аероклубот Скопје организира обуки за Падобранци почетници и за Напредни падобранци. Почетничките обуки се организираат два пати годишно. На пролет и на есен. Напредната обука трае низ целата година.

Задолжен за падобранските обуки е Јане Стефанов, инструктор по падобранство. 

 

Supported by

 Local and Regional Competitiveness Project.

This project is funded by the European Union.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its content is the sole responsibility of the AK Skopje, and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Airflow