Едрилицата Л-23 Супер Бланик е двоседа едрилица со целосна метална конструкција. Се користи првенствено за основна обука како и за обука во основно акробатско летање. Претставува подобрена верзија на Л-13 Бланик и е покомотна во предната кабина. Разликата е во закосениот опашест дел со Т-хоризонталец.

Нема флапсови, додека воздушните кочници се отвараат на горниот и долниот дел на крилата. Хоризонталецот се наоѓа на горниот дел од опашката како заштита при можни вон теренски слетувања. Кабината има поинаков дизајн од таа на Л-13 со што е овозможена подобра видливост.

Доколку едрилицата се лета соло, пилотот седи на предното седиште, и неговата тежина мора да биде најмалку 70kg со опрема. Ако тоа не е така се користи т.н. баласт во форма на специјално изработено седиште од 15kg кое се поставува на местото на оригиналното.

Карактеристики: Посада 2, должина 8.5m, распон на крила 16.2m; со инсталирани продолжетоци 18.2m, висина 1.9m. Тежина на празна едрилица 310kg, максимална тежина на полетување 510kg.

Перформанси: Брзина на превлекување 56km/h при максимална тежина, максимална брзина 250km/h, маневарска брзина 160km/h, максимална брзина во аеро-запрега 150km/h, на витло 120km/h. Оптеретувања +5G -1.5G со посада двајца, +6G -3G кога се лета соло. Најдобра финеса 28 на 90km/h (32 со инсталирани продолжетоци).

Оваа веб-страна беше креирана и одржувана со финансиска поддршка на Европската унија. За содржината на оваа веб-страна единствено е одговорно АК Скопје и таа не мора да ги одразува ставовите на Европската унија.

Airflow