„Жалам што не го направив ова порано, прекрасно е!“ - Марионка Стефанова, 70 години

Кликни „Сведоштва“ за да гледаш видео.

 

Оваа веб-страна беше креирана и одржувана со финансиска поддршка на Европската унија. За содржината на оваа веб-страна единствено е одговорно АК Скопје и таа не мора да ги одразува ставовите на Европската унија.

Airflow